KRÓTKA HISTORIA

czyli, jak to się wszystko zaczęło…

Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret, pomysłodawca stworzenia pierwszej w Polsce platformy rozpowszechniania i promocji twórczości artystów niepełnosprawnych rozpoczęło swoją działalność w Katowicach w 2010 roku. Jesteśmy grupą ludzi, która z wielką  pasją i zaangażowaniem podchodzi do każdego postawionego sobie celu. Przede wszystkim naszym celem jest praca społeczna i propagowanie idei integracji, obalającej stereotypy niepełnosprawności.

Ideą naszego Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana integracja środowiska muzyczno-teatralno-kabaretowego z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością; łamanie stereotypów, barier i blokad mentalnych wśród społeczeństwa; tworzenie i realizacja sztuki na wysokim poziomie; tworzenie ciekawych, nietuzinkowych projektów artystycznych; wprowadzanie na polskie i międzynarodowe sceny artystów z niepełnosprawnością.

Wszystko co robimy jest nowe, świeże i zwykle dotychczas nie spotykane na polskiej scenie artystycznej. Zawsze staramy się być "krok do przodu”. Wiele rzeczy zrobiliśmy jako pierwsi, niektóre z nich – jako dotąd jedyni.

Od 2010 roku Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret pobudza do kreatywnego i twórczego działania osoby niepełnosprawne, czego jednym z przykładów może być integracyjny kabaret Drzewo a Gada oraz Absurdalny Kabaret. Jesteśmy grupą opisywaną w Historii Polskiego Kabaretu wydanej w 2015 r.; tematem wielu reportaży telewizyjnych oraz radiowych, a także filmów fabularnych. Jesteśmy zdobywcami wyróżnień i nagród w konkursach poezji i piosenki poetyckiej.

W 2010 i 2014 roku zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w największym w Polsce konkursie kabaretowym RYJEK. Byliśmy również gośćmi Wielkiej Gali Integracji organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Piotra Pawłowskiego. Wydaliśmy płytę muzyczną, w chwili obecnej trwają przygotowania do wydania kolejnej.

Kreatywność, to nasze drugie imię. Jej owocem jest nie tylko literacka, teatralna, muzyczna i satyryczna twórczość ale i sama idea nietypowego kabaretu. Bez kreatywności i permanentnego twórczego myślenia kabaretu w ogóle by nie było – wszystkich skeczy, piosenek i tego co wyprawiamy na scenie. Nasza kreatywność zaskakuje nas samych tak, że aż strach pomyśleć, co się urodzi w naszych głowach następnym razem….

Tworzymy Sztukę - oryginalną, niebanalną, nietuzinkową, wyszukaną, z nutą absurdu, satyry, poezji.

Nasza sztuka ma jeden cel – mamy bawić się i innych; sprawiać ludziom radość i wywoływać uśmiech na twarzy.

 

Projekty związane z edukacją i promocją twórczości osób niepełnosprawnych jakie zrealizowaliśmy z sukcesem…

W 2010 roku zrealizowaliśmy projekt „ROCKOWA ORKIESTRA” w MDK Szopienice­Giszowiec w Katowicach, z okazji jubileuszu 10­-lecia zespołu SAMI. Podczas koncertu wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej m.in.: SAMI, Adam Otręba, Maciej Balcar, Roman Kostrzewski, Adam Kulisz, Sebastian Riedel, Marcin Czyżewski, Iwona Węgrowska, Ludwik Konopko, Anita Sajnóg, Filip Danielak, Przemysław Borowiecki, zespół Ścigani, The Hard Rockets, Bongo Jerusalem, Jan Galach oraz kabaret Drzewo a Gada.

 

W 2011 roku wydaliśmy płytę promującą integracyjny kabaret Drzewo a Gada. Album zawiera zróżnicowane gatunkowo kompozycje: rock, blues, alternatywa, poezja śpiewana, w wykonaniu utalentowanych muzyków i przy udziale wybitnych postaci takich jak: Ludwig Konopko, Przemysław Borowiecki, Anita Sajnóg. Jest to pierwsza w Polsce płyta prezentująca twórczość osób niepełnosprawnych.

W 2011 roku zorganizowaliśmy wydarzenie DREWNIANA HISTORIA ŚLĄSKA, czyli obchody Dnia Górnośląskiego widzianego oczyma integracyjnego kabaretu Drzewo a Gada. Drewniana Historia Śląska to wydarzenie poświęcone tematyce śląskiej, umacniające tożsamość lokalnej społeczności z regionem i jego historią. Na jednej scenie wystąpiły zespoły śląskie, reprezentujące różne gatunki muzyczne: folklor, rock, folk, blues. Swój program zaprezentował kabaret Drzewo a gada, a jeden z jego aktorów, Patryk Laksa, zadebiutował w roli konferansjera. W ten sposób na polu rozrywki doszło do integracji pełnosprawnych i niepełnosprawnych artystów. W imprezie uczestniczyło około tysiąca widzów, którzy mieli okazję przekonać się, że pełnosprawność czy niepełnosprawność twórców nie musi oznaczać podziału na pełnosprawną i niepełnosprawną sztukę.

 

W grudniu 2011 r. kabaret „Drzewo a Gada” uczestniczył w obchodach Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Spektakl kabaretowy wywołał spory entuzjazm zarówno pełno­ jak i niepełnosprawnych mobilizując Stowarzyszenie do dalszej pracy społecznej i propagowania idei integracji obalającej stereotypy niepełnosprawności.

W 2012 roku zrealizowaliśmy projekt Kabaret Drzewo a Gada nauka, kultura i integracja. Zadanie dotyczyło aktywizacji kulturalnej młodzieży zamieszkałej poza terenami zurbanizowanymi Górnego Śląska. Obejmowało cykl 17 przedstawień teatralno-­kabaretowych, zrealizowanych w szkołach powiatów leżących poza dominującym kulturalnie subregionem środkowym tj.: częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański, będziński, lubliniecki, tarnogórski, raciborski, mikołowski, bieruńsko­lędziński, pszczyński, rybnicki, wodzisławski, bielski, żywiecki i cieszyński.

W lutym 2015 r. kabaret Drzewo a Gada wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach zorganizował pierwszą edycję "Spotkania z adrenaliną”. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności. Na "Spotkaniu z adrenaliną” obecni byli m.in. Marcin Krupa ­ prezydent Katowic, Anna Wandzel - ­dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Edyta Świątczak ­Gurzęda ­- pełnomocniczka prezydenta Siemanowic Śląskich ds. Osób Niepełnosprawnych i asystentka posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury, a także dr hab. Teresa Wilk - prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie miało w założeniu charakter motywujący ­ do działania, do realizowania swoich pasji, podejmowania odważnych decyzji, realizowania swoich marzeń, ­poprzez pokazanie historii osób ze znaczną niepełnosprawnością, ale mimo tego żyjących intensywnie, publicznie i inspirująco. Na scenie pojawili się artyści kabaretu Drzewo a Gada oraz Kabaretu Absurdalnego wraz Mariuszem Kałamagą.

Na przełomie maja i czerwca 2015 r. miała miejsce druga edycja "Spotkania z adrenaliną”. Poprzez wystąpienia, w których poruszona została tematyka odnosząca się do codziennych działań podejmowanych przez osoby z niepełnosprawnością, zwiększyła się świadomość oraz zainteresowanie publiczności kwestiami związanymi z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych. Możliwość spotkania się i bezpośredni kontakt były okazją do tego, by nauczyć jak należy zachować się w relacji z osobą niepełnosprawną oraz przyczyniły się do zachęcenia do zmiany sposobu myślenia na temat niepełnosprawności. Organizacja wydarzenia pozwoliła na zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i kulturalnym poprzez ich aktywne uczestnictwo na scenie oraz poprzez obecność na widowni. Gościem specjalnym wydarzenia była Monika Kuszyńska.

W listopadzie 2015 roku zorganizowaliśmy projekt „Nie smuć się w listopadzie, czyli akcja pod niebanalnym tytułem: Pozwól wyluzować się mamie i tacie niepełnosprawnego dziecka”, czyli spotkanie osób pełno- i niepełnosprawnych na widowni organizowanego wydarzenia, co pozwoliło na integrację i nawiązanie bezpośrednich relacji. Dla rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych  była to okazja do tego, aby zacząć patrzeć na ich problem z zupełnie innej perspektywy, być może to obudziło w nich wiarę w lepsze jutro. Bardzo często rodzice z problemem niepełnosprawności swoich dzieci zapominają o sobie i swoich marzeniach. My pokazaliśmy i daliśmy nadzieję, że tak być nie musi. Niepełnosprawni całkiem dobrze radzą sobie sami.„Nie smuć się w listopadzie, czyli akcja pod niebanalnym tytułem: Pozwól wyluzować się mamie i tacie niepełnosprawnego dziecka” zgromadziło liczną publiczność wypełniając cały teatr KOREZ, wśród których były obecne zarówno osoby pełno i niepełnosprawne, całe rodziny wraz z dziećmi a także samotne matki dzieci z niepełnosprawnością, dzięki czemu udało się zintegrować mieszkańców w nurt życia społeczno-kulturalnego Katowic, a co za tym idzie choć na chwilę odwrócić uwagę od monotonnej codzienności, związanej z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego.Celem drugorzędnym było zaprezentowanie autorskiego programu artystycznego stworzonego we współpracy z osobami niepełnosprawnymi integracyjnego kabaretu Drzewo a Gada. Repertuar obejmował utwory o charakterze poetycko-kabaretowym, prześmiewczo-poważnym, słodko-kwaśnym, a  czasem gorzkim. Głębokie, przemyślane teksty, mówiące o rzeczach powszechnie znanych, codziennych, powszednich. Ale właśnie dlatego istotne, bo rzucające na nie nowe, jasne światło. Ukazujące wyjątkowość każdego ludzkiego gestu. Zwłaszcza gdy to, co proste, niezauważalne, dla wielu jest wyzwaniem.

Projekt "Po obu stronach sceny", który obecnie realizujemy, w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2016, wraz z Uniwersytetem Śląskim i teatrem Korez z Katowic jest kolejnym wyzwaniem, którego nie baliśmy się podjąć.Skierowany jest do integracyjnej grupy złożonej z osób z niepełnosprawnościami oraz pełnosprawnych, którzy chcą realizować się na scenie i tworzyć własne inicjatywy, jak wydarzenia kulturalno-­artystyczne. Projekt jest nowatorskim podejściem do integracji nie tylko dlatego, że buduje grupy integracyjne ale również dlatego, że działania i praca tych grup będzie docierać do innych członków społeczeństwa. Uczestnicy podzieleni są na grupy tematyczne: aktorska, organizacyjna i produkcyjna, uczestniczą w szkoleniach i warsztatach o danej tematyce, na których z jednej strony zdobywają wiedzę i niezbędne kompetencje potrzebne przy realizacji różnorodnych inicjatyw kulturalno­-artystycznych, podstawowy warsztat aktorski, który pozwoli im na postawienie pierwszych kroków na scenie, ale także wiedzę przydatną w ich życiu osobistym. Uczestnicy projektu pracują nad stworzeniem małych form scenicznych, które potem zostaną zaprezentowane na scenie dla otwartej publiczności. W ramach projektu zrealizujemy także cykl wydarzeń kulturalnych otwartych dla szerokiej publiczności na deskach teatru KOREZ, podczas których osoby występujące na scenie (w tym uczestnicy projektu) będą opowiadać o niepełnosprawności w sposób naturalny, nie traktując jej przesadnie jako cierpienie czy bohaterstwo, połączone z promocją niepełnosprawnych artystów. Podsumowaniem projektu będzie event happeningowo-­kulturalny. Podczas eventu zaprezentowane zostaną efekty całorocznej pracy uczestników. Impreza będzie miała też na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problemy osób z niepełnosprawnościami, które w dalszym ciągu są postrzegane głównie przez pryzmat swojej niepełnosprawności. Zwieńczeniem projektu będzie toolbox, podręcznik dotyczący organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych.

To tylko niektóre nasze projekty, nie zamierzamy spocząć na laurach, dlatego stworzyliśmy platformę PARADOXPOWER.PL.

Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret od ponad 5 lat udaje się walczyć z problemami oraz stereotypami, a także blokadami ze strony społeczeństwa. Największym tego dowodem są dwa integracyjne kabarety, które pokazują swoim przykładem, że niepełnosprawność nie jest barierą ani przeszkodą w realizacji swoich pasji i zainteresowań związanych z tworzeniem sztuki i jej prezentowaniem na profesjonalnych scenach teatrów, domów kultury czy festiwalach itp. W projekcie PARADOXPOWER.PL chcemy spełnić marzenia wszystkich artystów dotkniętych niepełnosprawnością, dzieląc się z nimi naszym doświadczeniem oraz rozpowszechniając ich dokonania używając do tego nowego narzędzia jakim będzie platforma internetowa, tj. miejsce promocji i wymiany doświadczeń.

NASZE MOTTO:
CZASEM WZRUSZAMY AŻ DO ŁEZ, CZASEM SPRAWIAMY, ŻE UŚMIECH NIE ZNIKA Z WASZYCH TWARZY. TO JEDNO JEST PEWNE, TA SZTUKA WYMAGA WASZEGO SKUPIENIA, TAK JAK NASZEGO PĘDU DO ŻYCIA...NIE TYLKO DLA SIEBIE.


Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem